Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony zielinskaterapia.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Zielińska zamieszkała na ulicy Barskiej 11-13 lok. 155, 02-315 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@zielinskaterapia.pl.

Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

⟶ rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
⟶ w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
⟶ w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
⟶ nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
⟶ z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
⟶ nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
⟶ zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać:
⟶ w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi;
⟶ w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera;
⟶ w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
⟶ jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych zgłaszając taką potrzebę za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@zielinskaterapia.pl;
⟶ jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci Twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie;
⟶ jeśli zapiszesz się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera lub zgłaszając taką potrzebę za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@zielinskaterapia.pl. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
⟶ pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania ze Strony przez Ciebie i innych użytkowników. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@zielinskaterapia.pl.

Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

⟶ Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie Google LLC.
⟶ Dane do wysyłki newslettera przetwarzane są w ramach systemu Mailchimp i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Mailchimp.
⟶ Twoje dane nie są przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych. 

Termin przechowywania danych

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, lub w celu otrzymywania newslettera, to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
⟶ dostępu do treści swoich danych oraz
⟶ prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
⟶ prawo do przenoszenia danych,
⟶ prawo wniesienia sprzeciwu,
⟶ prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Więcej informacji o Twoich prawach w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. 'ciasteczka’) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:
⟶ dostosowują zawartość stron internetowych Serwisu do Twoich potrzeb, optymalizują poruszanie na stronie, w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego wyświetlana jest Strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów;
⟶ pozwalają wyświetlić stronę internetową w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
⟶ tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem co pozwala na ciągłe ulepszanie Strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom ją odwiedzającym.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 'sesyjne’ (session cookies) oraz 'stałe’ (persistent cookies). Cookies 'sesyjne’ są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 'Stałe’ pliki cookies przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Możesz w każdym momencie usunąć pliki cookies. Wprowadzone przez Ciebie ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 

Pliki cookies są zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Możesz jednakże w każdej chwili je usunąć.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji 'Pomoc’ w menu przeglądarki internetowej z której korzystasz. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.