Ciało jest sprzymierzeńcem
w terapii zaburzeń odżywiania

Pracując z ciałem – z układem nerwowym tkanek, reguluję system
emocjonalny, żeby w relacji z jedzeniem unikać zachowań,
które przynoszą cierpienie.

Nowy rozdział w terapii zaburzeń odżywiania

Proponuję program terapii dla osób-Ciebie, dla których relacja z jedzeniem jest przyczyną cierpienia i rozregulowuje Twoje zdrowie i życie. Pracując w nowatorskim podejściu poprzez ciało, łącząc rozmowę z dotykiem, uczę jak nawiązać zdrową relację z jedzeniem i ciałem, wysłuchać i zrozumieć swoje głębokie potrzeby, podejść z szacunkiem i zaopiekować sobą tak, jak podpowiada Twoja intuicja. W zaburzeniach odżywiania kontrola odgrywa dużą rolę, masz szansę nauczyć się innej strategii na radzenie sobie z konfliktami emocjonalnymi – w oparciu o docenienie swojego ciała i uwolnienie od napięcia, które ono powoduje.

Na czym polega dochodzenie do zdrowia w chorobach emocji?

Proces dochodzenia do zdrowia przy zaburzeniach psychosomatycznych – których podłożem są konflikty emocjonalne – polega na zatrzymaniu negatywnych zachowań przez wyregulowanie reakcji emocjonalnych, które są przyczyną choroby. W tym procesie nową szansą są terapie (i psychoterapie) zorientowane na ciało, korzystające z tego, że nasze emocje ‘odbywają’ się w ciele i stąd przez ciało szybciej i skuteczniej możemy je modulować. W momencie regulacji emocjonalnej (np. podczas rozmowy) włączana jest równocześnie regulacja układu nerwowego przez właściwy dotyk (lub inne doświadczenie z ciała), który uwalnia napięcie generowane przez doświadczanie i odczuwanie emocji.

Dla kogo?

Zaburzenia te o są coraz bardziej powszechne – podręcznikowa anoreksja, bulimia, czy kompulsywne objadanie się w zasadzie nie występują w czystej postaci, sklejają się z dysfunkcjami związanymi z trybem życia, systemem nagradzania czy rolą social mediów w utrwalaniu wizerunku. Często współistnieją z zaburzeniami snu, cukrzycą, depresją i wieloma innymi chorobami, tworząc bardzo indywidualne przypadki, do których potrzebne jest zintegrowane podejście, uwzględniające ciało w terapii co jest jest ważnym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego i psychoterapii opartej na rozmowie.

Jak wspieram proces terapeutyczny?

⟶ Prowadzę terapię indywidualną (i grupową) łączącą podejścia psychologii doświadczeniowej z pracą z dotykiem, oddechem, wizualizacją, dialogiem.

⟶ Proponuję podejście holistyczne, dostosowane do osoby, jej otwarcia i zaangażowania w terapię.

⟶ Używam ruchu (choćby minimalnego odczucia drżenia w ciele), relaksacji, medytacji, które dają trwałe efekty stabilizując nie tylko w konsekwencji wagę, lecz przede wszystkim emocje, odgrywające w zaburzeniach odżywiania kluczową rolę.

⟶ Uczę uważności na odczucia w ciele i związane z nim emocje i myśli.

⟶ Szukamy wspólnie takiego sposobu na wyrażanie tłumionych emocji, który jest bezpieczny i nie traumatyzujący i utrwala adaptacyjne zachowania.

⟶ To co robimy na sesjach służy nabywaniu kompetencji samoakceptacji i poznawaniu własnych zalet, co wzmacnia poczucie wartości i koryguje obraz własnego ciała.

⟶ Pracuję z osobami nastoletnimi i dorosłymi.

Model leczenia który proponuję, oparty jest na rozwoju podstawowych kompetencji, które mają pomóc w osiągnięciu stanu samoakceptacji:

⟶ praktyka intuicyjnej samoopieki
⟶ zdolność rozpoznawania emocji i ich wpływu na myśli
⟶ odzyskiwanie sprawczości i zaufania do siebie (kontakt z wewnętrzną mocą)
⟶ poznawanie własnych zalet
⟶ ciałopozytywność i ciałoneutralność
⟶ ekspresywność emocjonalna i bezpieczny sposób wyrażania
⟶ kreatywność w wypracowaniu nowych strategii radzenia sobie z emocjami

Praca z ciałem rozwija umiejętności uczenia się siebie poprzez odczucia i potrzeby komunikowane przez ciało. To nieustający trening, który przyniesie korzyści nie tylko poprawy stanu zdrowia i ograniczania dysfunkcyjnych skutków choroby, ale jest wartościową umiejętnością bycia ze sobą w życiu i radzenia sobie z tym, co to życie przynosi.

Mój program wpływa na:

⟶ zrozumienie i docenienie własnego ciała
⟶ konstruowanie zdrowego obrazu ciała
⟶ wzmacnianie poczucia własnej wartości
⟶ obniżenie poczucia lęku i stresu (w tym lęku przed jedzeniem i przytyciem)
⟶ umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji
⟶ rozumienie układu nagrody
⟶ wychodzenie z poczucia bezradności
⟶ poprawę funkcjonowania psychospołecznego

Jak wygląda terapia?

Spotkania cotygodniowe przez okres 1-2 miesięcy, później ustalamy wspólnie z klientem (i opiekunem w przypadku osób młodych) jaka częstotliwość spotkań jest potrzebna do weryfikacji postępów, podtrzymania procesu wychodzenia z choroby i utrzymania uważności na ciało.
Czas trwania sesji 1-1,5 godziny w zależności od rodzaju pracy. Niektóre sesje będą mogły być prowadzone on-line (np. w przypadku potrzeby interwencji). Współpracuję z psychoterapeutą prowadzącym, jeśli jest potrzeba i zgoda klienta. Koszt sesji w terapii jest stały, nie zależy od rodzaju wybranej pracy.

Pracę ze mną można traktować jako samodzielną terapię, która zmniejsza objawy, a także jako uzupełniającą do terapii farmakologicznej i psychoterapii prowadzonej rozmową.

Współpracuję

jako terapeuta w Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania ‘Otulenie’ w Warszawie, o którym przeczytasz tutaj

Mam długoletnie doświadczenie w terapeutycznej pracy z ciałem, rozumiem je i pomagam w nawigowaniu po obszarach jego sygnałów i potrzeb. Korzystam z metod i technik Somatic Experiencing®, MA-URI®, Circling™ i psychologii procesu, które traktują ciało z szacunkiem i widzą w nim potencjał w przywracaniu równowagi.


Sesja terapii zaburzeń odżywiania

TRWA 60 min

KOSZT 200 zł