Wychodzenie z urazów traumatycznych

Doświadczenie traumy osłabia naturalną barierę chroniącą
przed stresem, co długofalowo wywołuje uczucie lęku,
bezradności i wpływa na zdolność radzenia sobie w życiu.
Dlatego pracuję nad dokończeniem procesu wyjścia z szoku,
aby przywrócić pierwotną umiejętność samoregulacji
układu nerwowego w Twoim ciele.


Praca z traumą w terapii somatycznej

W terapii somatycznej reguluję układ nerwowy przez stopniowe uwalnianie zablokowanej energii, która podczas traumatycznego doświadczenia nie mogła się rozładować, powodując rosnące napięcie odczuwalne jako zaburzenia fizyczne i emocjonalne. Pracuję z szeroką grupą symptomów jak: stany lękowe, depresja, zaburzenia odżywiania, chroniczne zmęczenie, uogólniony ból, fibromialgia, migreny, poczucie straty, itp. Terapia SE™ ma charakter terapii krótkoterminowej dla której powodzenia potrzebne jest podjęcie regularnych spotkań. W trakcie sesji pracujemy z dotykiem, wizualizacją, oddechem i rozmową.

Podczas zdarzenia traumatycznego, w umyśle uruchamiają się mechanizmy dysocjacji czy zaprzeczenia, które pozwalają nam przeżyć krytyczną sytuację i przeczekać niebezpieczeństwo. Ciało w tym samym momencie również reaguje: napina się w gotowości lub zamraża w przerażeniu i 'załadowuje’ ogromną ilością hormonów. Gdy jest już po wszystkim, zarówno umysł jak ciało powinno wrócić do stanu pierwotnego, a powstała w odpowiedzi na zagrożenie energia powinna zostać całkowicie rozładowana w ciele. 

Co jeśli ten proces naprawczy zostanie przerwany? 

Nie zawsze mamy warunki do przeżycia w pełni tego, co się wydarza. Nie krzyczymy, nie płaczemy, nie pokazujemy emocji, nie 'strząsamy’ z siebie fizycznie nagromadzonego napięcia – jednym słowem nie pozbywamy się nadmiaru energii, którą organizm wytworzył, żeby pomóc nam przetrwać. Uwięziona w systemie nerwowym energia powoduje spustoszenie w ciele i umyśle a w końcu wymusza pojawienie się różnych objawów stresu pourazowego jak: lęk, depresja, problemy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, choroby autoimmunologiczne. Te objawy są sposobem organizmu na zapanowanie nad nierozładowaną energią. Skutki traumy się utrwalają i niestrudzenie wracają w symptomach cielesnych i psychicznych, przez które nasze życie staje się dysfunkcyjne – w ciągłej próbie 'radzenia sobie’. 

Jak odwrócić krzywdę, która już się stała?

Tą samą nierozładowaną energię, będącą przyczyną bólu, wykorzystuję do zdrowienia odpowiednio ją mobilizując i kierunkując. Służy do odbudowania bariery chroniącej przed stresem i przywrócenia psychicznej równowagi. Nie muszę do tego wydobywać bolesnych wspomnień ale wystarczy, że rozbudzam głębokie fizjologiczne zasoby do ponownej integracji i regulacji układu nerwowego organizmu. Wykorzystuję do tego dotyk, oddech, rozmowę, odczucia z ciała, ruch – pracuję na wszystkich kanałach rozpoznawanych przez układ nerwowy, żeby go stymulować i uspokajać – naprzemiennie, tak, żeby odnalazł swój właściwy rytm, nauczył się z czasem autoregulacji i utrwalił mechanizm sięgania do zasobów w momencie rozsypywania się – kiedy lęk, ból, emocje nas zagarniają i wydaje się że nie ma dla nas ratunku. Owszem jest: w naszym zasięgu jest nauczyć się samemu wrócić do stanu równowagi. 

Pracuję z różnymi symptomami i zaburzeniami, jak:

⟶ przytłaczające emocje, stany lękowe, strata, powrót do zdrowia po chorobie/wypadkach, nadużycia w relacjach, trauma porodowa, trauma rozwojowa, urazy psychiczne i emocjonalne

⟶ zajmuję się opóźnionymi następstwami traumy, manifestującymi się w przewlekłych zaburzeniach jak chroniczne zmęczenie i brak energii, depresja, zaburzenia odżywiania, uogólniony ból

Jak wygląda sesja?

Zalecam rozpoczęcie od cotygodniowych spotkań i dalsze ich rozłożenie po około 4 sesjach. Może się to jednak znacznie różnić w zależności od klienta i jego problemów. Regularność pierwszych kilku sesji jest potrzebna, żeby układ nerwowy miał szansę wypracować mechanizmy samoregulacji. Sesje trwają około godziny. Pracuję z klientami na stole w pozycji leżącej lub siedzącej, w ubraniu, w poczuciu bezpieczeństwa, z dotykiem w takim zakresie, jaki jest komfortowy dla układu nerwowego. Równocześnie jestem w dialogu z klientami i sprawdzam jakie mają fizyczne doznania, jakie odczucia z ciała rejestrują, jak i gdzie czują napięcie, co obserwują podczas sesji na poziomie emocji i myśli. Tu wszystko ma znaczenie i jest ważnym kontekstem dla regulacji psycho-somatycznej.


SESJA Somatic Experiencing 50 min

KOSZT – 200 zł

PAKIET 4 SESJI – 700 zł


NIE JESTEŚ PEWNA/Y OD CZEGO ZACZĄĆ?

MA-URI
Połączenie ze sobą i uzdrawianie na wszystkich poziomach

TERAPIA ZABURZEŃ JEDZENIA
Program poprawy relacji z ciałem i wychodzenia z destrukcyjnych zachowań

ROZWÓJ OSOBISTY
Krok w kierunku poznania tej części siebie, która jest najbardziej wrażliwa i autentyczna